Dane adresowe
Przedsiębiorstwo Aparatury Spajalniczej

ASPA Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 020068703
NIP: 895-183-68-48

Wysokość kapitału zakładowego: 6.000.000,00 zł

Zapraszamy do kontaktu!