Nasi specjaliści wykonują szereg specjalistycznych usług pomiarowych. Najważniejsze z nich to:

  • Pomiary twardości metali przeprowadzane:
    • metodą Rockwella,
    • metodą Brinella,
    • metodą Vickersa.
  • Pomiary narzędzi pomiarowych warsztatowych, takich jak: czujniki zegarowe, przyrządy suwmiarkowe, mikrometry, średnicówki zegarowe (parametry punktowe), kątowniki, szczelinomierze i poziomice.
  • Sprawdziany tłoczkowe.
  • Precyzyjne sprawdziany gwintowe trzpieniowe.
Zapraszamy do kontaktu!