Dyrektor Pionu Handlowego

Krzysztof Fikus

Sprzedaż części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
Kierownik Działu Części Zamiennych

Arkadiusz Michałowski

Specjalista ds. sprzedaży

Maria Gradowska-Nowak

Specjalista ds. sprzedaży

Małgorzata Kiszczyńska

Zgrzewarki standardowe i specjalizowane
Inżynier sprzedaży

Piotr Połubiński

Zapraszamy do kontaktu!