Zrobotyzowana zgrzewarka do ościeżnic

Zakpol schemat

Zrobotyzowane stanowisko zgrzewalnicze produkcji firmy ASPA służy do zgrzewania wszelkiego rodzaju ościeżnic drzwiowych i okiennych o wysokościach od 1970mm do 2200mm oraz szerokościach od 570mm do 1100mm.

Stanowisko wykonane zostało w formie konstrukcji przestrzennej z profili aluminiowych. Na korpusie umieszczone są, jedna nad drugą, dwie przesuwne kasety bazujące zgrzewaną ościeżnicę. Elementy ościeżnicy umieszczamy i bazujemy w sposób przedstawiony w dalszej części opisu. Część zgrzewająca stanowiska oddzielona jest od części załadunkowej, rozładunkowej oraz otoczenia ogrodzeniem ochronnym. W części zgrzewającej umieszczone są dwa roboty zgrzewalnicze firmy Fanuk typu R-2000IB/165F ze zgrzewadłami firmy Centerline typu X.

W tylnej części stanowiska znajdującej się wewnątrz części zgrzewającej zainstalowana będzie rama z chwytakami oraz zespół transportowy zapewniający transport zgrzanych ościeżnic poza ogrodzenie ochronne. Na końcu zespołu transportowego umieszczone zostało urządzenie zapewniające odbiór zgrzanej ościeżnicy z transportera poziomego i ustawienie jej w pionie do odbioru przez operatora. Operacja założenia elementów ościeżnicy w bazownikach wykonywana jest ręcznie przez operatora, reszta operacji wykonywana będzie automatycznie, zgodnie z danym programem pracy stanowiska, aż do ustawienie jej w pionie do odbioru przez operatora.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Układ transportowy stanowiska zapewnia buforowanie maksymalnie pięciu zgrzanych ościeżnic:

  • jedna zawieszona w pozycji pionowej
  • dwie leżące na poziomym zespole transportowym
  • jedna wisząca w uchwycie zabierającym ościeżnicę z pozycji zgrzewania
  • jedna zgrzana w kasecie

Po zdjęciu ościeżnicy z pozycji pionowej (po wyjściu operatora poza strefę chronioną) zostanie zabrana i ustawiona do pionu kolejna ościeżnica leżąca na przenośniku w pozycji odbioru. W tym momencie druga ościeżnica leżąca na przenośniku zostanie przesunięta do pozycji odbioru, a wisząca w uchwycie zostanie opuszczona na przenośnik. Następnie uchwyt odbierze zgrzaną ościeżnicę z kasety i ustawi się w pozycji wyjściowej do opuszczenia ościeżnicy na przenośnik.

schemat firmy zakpol

Układ bazujący elementy ościeżnicy zapewnia dokładne złożenie stojaków z nadprożem oraz stojaków z kątownikiem progowym tak, by w miejscu przylegania nie powstawała szczelina.

Elementy ościeżnicy łączone są metodą punktowego zgrzewania oporowego. Łączenie stojaków ościeżnicy z nadprożem będzie odbywać się za pomocą dodatkowych elementów łączących. Ilość i rodzaj elementów łączących jest zależna od typu ościeżnicy. Każdy element łączący zgrzewany będzie w 4 punktach, (2 punkty na stojaku i 2 punkty na nadprożu).

Elementy łączące będą umieszczane ręcznie przez operatora:

  • dolne bezpośrednio w miejscach ich zgrzewania do elementów ościeżnicy
  • górne na odpowiednich bazownikach, natomiast ich podawanie w celu zgrzania z elementami ościeżnicy będzie odbywać się automatycznie w cyklu pracy zgrzewania
polski