Zgrzewarka wielopunktowa do zgrzewania paneli ogrodzeniowych

Zgrzewarka wielopunktowa typu ZWP2-2-10 do zgrzewania paneli ogrodzeniowych jest przykładem urządzenia budowanego na specjalne zamówienie klienta. Przeznaczona jest do jednoczesnego zgrzewania wielopunktowego trzech warstw prętów w panelach ogrodzeniowych o maks. wymiarach 2500 × 2000 mm. Zgrzewarka typu ZWP2-2-10 składa się z kilku zasadniczych podzespołów, takich jak:

  • zespół zgrzewający z transformatorami i częścią zgrzewającą
  • stanowisko wprowadzające
  • stanowisko odbioru siatki
  • zespół odbioru i pakietowania siatek
  • zespół ram i barier ochronnych
  • szafa sterownicza z „obwodem sterowania”

Budowa zgrzewarki ma formę bramową. Dwie kolumny boczne w ZWP2-2-10 łączy ze sobą belka siłowników docisków górnych, rama nośna ruchomej belki elektrod dolnych oraz ułożona równolegle rama wzmacniająca. W szafach bocznych urządzenia umieszczono dwa zespoły bloków transformatorowo-diodowych, z których wyprowadzono obwody wtórne za pomocą giętkich i sztywnych szyn prądowych. Zgrzewarka wielopunktowa typu ZWP2-2-10 jest ponadto wyposażona w 10 układów dociskowych. Umocowane zostały one w sposób umożliwiający ich przesuwanie oraz zdejmowanie w dowolnej kolejności. Ów ujednolicony sposób mocowania pozwala na szybkie wymontowanie części podstawowych układów dociskowych i zamontowanie dwóch dodatkowych zespołów dociskowych pneumohydraulicznych o sile docisku 1500 daN.

Ramę szablonu, stanowiącego integralną część ZWP2-2-10 wykonano w całości z profili aluminiowych. Ma ona rolki do przemieszczania z szablonem w prowadnicach bocznych, a także wsporniki umożliwiające wprowadzenie rygli blokady w pozycji wyjściowej (układania prętów). Gabaryty ramy są przystosowane do mocowania w niej szablonu o wymiarach maks. siatki 2500 × 2000 mm. Szablon tworzą profile aluminiowe 60 × 45 mm, płaskowniki stalowe, kształtki z tworzywa (bazy ułożenia prętów siatki). Listwa bazująca pręty wzdłużne po stronie ostatniego punktu zgrzewania siatki pozwala na przyrost długości prętów tylko w jednym kierunku, ułatwiając tym samym wypychanie siatki z szablonu i wyeliminowanie deformacji.

Kolejnym ważnym elementem wyposażenia urządzenia jest zespół ram i barier ochronnych. Stanowi go pięć segmentów ram siatkowych o wysokości 1770 mm, dwie pary drzwi o pełnym przeszkleniu z zamontowanym zamkiem ryglowym z czujnikiem elektrycznym oraz dwie pary barier fotoelektrycznych. Bariery te zabezpieczają obustronnie strefę pola odkładczego pakietowania paneli ogrodzeniowych przed dostępem osób i przedmiotów.

Ramy siatkowe i drzwi zabezpieczają pozostałe strefy urządzenia, oprócz pola platformy załadowczej. Ramy ochronne i drzwi są natomiast przymocowane do zewnętrznych profili konstrukcji urządzenia w sposób umożliwiający prosty i szybki demontaż. W skład głównych elementów obwodu mocy wchodzą dwa bloki transformatorowo-diodowe, sześć bloków elektroizolowanych SKKT250, wyłącznik główny. Zgrzewarka zasilana jest z trzech faz. Ma sterownik PLC firmy B&R, który pełni funkcję sterująco-kontrolną. Za pomocą sieci rozproszonych wejść-wyjść steruje on elementami wykonawczymi maszyny.

polski