Zgrzewanie stali nierdzewnych

Specjalizowane zgrzewarki ASPA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Obecnie wymagania klientów w zakresie łączenia elementów technologią zgrzewania są coraz wyższe, zarówno pod względem wytrzymałości, jak i estetyki wykonania.

Szczególne wymagania stawiają firmy produkujące urządzenia dla przemysłu gastronomicznegochemicznego, zakłady produkujące systemy kominowe oraz szereg innych, które w procesie produkcyjnym wykorzystują stale stopowe nierdzewne jako materiał konstrukcyjny. W artykule przedstawiono możliwości oraz przykład przygotowania stanowiska do zgrzewania stali nierdzewnych z wykorzystaniem zgrzewarek  ASPA.

„Przygotowanie urządzeń do zgrzewania stali stopowych nierdzewnych wymaga nieco innego podejścia

do procesu zgrzewania niż w przypadku zgrzewania zwykłych stali.”

Należy tu uwzględnić:

 • odpowiedni dobór parametrów zgrzewania
 • odpowiednie przygotowanie łączonych elementów
 • wprowadzenie dodatkowego czynnika w postaci gazu osłonowego (np. argon)

Parametry zgrzewania

Podstawowymi parametrami w procesie zgrzewania są: prąd zgrzewania [kA], czas zgrzewania [okresy], siła docisku [daN], powierzchnia czynna elektrod [mm2]. Tabele przedstawiają przykład doboru parametrów zgrzewania dla stali nierdzewnej OH18N9 o właściwościach grubości g=1,2mm oraz stali typu St3 o takiej samej grubości. Na podstawie prób zgrzewania przeprowadzonych w naszej firmie można stwierdzić, że zgrzewając blachy ze stali nierdzewnej, należy:

 • zmniejszyć prąd zgrzewania w porównaniu z prądem zgrzewania stali nierdzewnej zwykłej jakości
 • znacznie zwiększyć siłę docisku
 • skrócić czas zgrzewania
parametry zgrzewania stali

Należy zauważyć, iż oprócz parametrów czysto technologicznych, na jakość zgrzeiny ma również wpływ jakość zgrzewanych powierzchni. Powinny one być oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (smary, oleje, farba, pyły). Oprócz powyższych czynników, bardzo ważne jest również odpowiednie przyleganie do siebie łączonych blach w miejscu powstawania zgrzeiny.

Elektrody do zgrzewania stali kwasoodpornych

Duże znaczenie w przypadku zgrzewania niskowęglowych stali stopowych nierdzewnych, głównie pod względem estetyki wykonania połączenia, odgrywa dobór odpowiednich elektrod. Najczęściej stosowaną elektrodą do zgrzewania tych materiałów jest odpowiednio przygotowana płaska elektroda wahliwa. Spełnia ona zazwyczaj funkcję dolnej elektrody, w celu łatwego ułożenia zgrzewanych detali. Górna elektroda jest elektrodą kłową i z tego względu z jednej strony (najczęściej wewnętrznej, niewidocznej) zgrzewanego detalu widoczny jest wyraźny wgniot. Ma to na celu nadanie zgrzeinie dobrych własności wytrzymałościowych.

Gaz osłonowy

Aby uzyskać odpowiednią estetykę lica zgrzeiny, wolną od przebarwień i przepaleń, zalecane jest stosowanie gazu osłonowego. W przypadku zgrzewania stali kwasoodpornych jest to argon. Ma on za zadanie chronić miejsce powstawania zgrzeiny przed wpływem zanieczyszczeń atmosferycznych. Gaz osłonowy w miejsce zgrzeiny podawany jest poprzez elektrodę. Za dozowanie gazu odpowiedzialny jest elektrozawór uruchamiany za pomocą układu sterowania zgrzewarki i działający tylko w czasie przepływu prądu zgrzewania.

Stanowisko do zgrzewania z instalacją gazową

Stanowisko składa się z:

 • zgrzewarki
 • dysz kierujących strumień gazu osłonowego w miejsce powstawania zgrzeiny (specjalnie wykonane elektrody lub specjalna instalacja wykonana przez użytkownika zgrzewarki)
 • przewodów gazowych
 • zaworu sterującego
 • butli z gazem osłonowym

Praktyczne zastosowanie zgrzewarek produkcji ASPA do zgrzewania stali kwasoodpornych

Jedną z wielu firm, która zajmuje się zgrzewaniem stali kwasoodpornych w produkcji systemów kominowych, jest MK Systemy Kominowe w Żarach. To wiodący producent działający na rynku krajowym i europejskim, wykorzystujący zgrzewarki produkcji ASPA. Są to głównie modele typu ZPm-25 ze specjalnym wykonaniem wysięgu dolnego, przystosowane do zgrzewania profili zamkniętych (rur). Na życzenie zamawiającego, ASPA wykonała specjalne oprzyrządowanie przystosowane do zgrzewania systemów kominowych. Proces zgrzewania odbywa się tam w sposób seryjny, a gaz jest podawany w sposób ciągły. Szeroki asortyment zgrzewarek produkcji ASPA oraz wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów stawia firmę ASPA na pozycji lidera na rynku krajowym w dziedzinie zgrzewania metali. Zadowolenie klientów świadczy o wysokiej jakości oferowanych urządzeń przez nasz zakład, a ciągły rozwój i dążenie do nowych technologii stale poszerza obszar działania naszych wyrobów.

Artykuł ukazał się w magazynie „Spajanie”.

 
polski