Władze spółki

Przedsiębiorstwo Aparatury Spajalniczej ASPA Sp. z o. o.

Kontakt przez Biuro Zarządu

+48 71 32 73 100


Wojciech Jopek

Prezes Zarządu


Waldemar Horbacki

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych


polski