Wielopunktowe zgrzewarki do siatek stalowych

ZWP 2-12-24

Jednym z wyspecjalizowanych urządzeń produkowanych przez Przedsiębiorstwo Aparatury Spawalniczej ASPA S.A. są zgrzewarki wielopunktowe do siatek stalowych wykonywanych z prętów zbrojeniowych gładkich lub żebrowanych. Siatki zbrojeniowe znajdują zastosowanie w przemyśle budowlanym i górnictwie. Konstrukcja zgrzewarek jest dostosowana do specyficznych zadań i parametrów dyktowanych przez odbiorcę.

Budowa zgrzewarki wielopunktowej:

  • zespół zgrzewający z transformatorami i częścią zgrzewającą (fot. 2 i 3),
  • podpory ruchome pod pręty wzdłużne (fot. 4),
  • mechanizm przesuwania siatki (fot. 5),
  • stół odbioru siatki (fot. 6),
  • podajnik popychająco-bazujący pręty wzdłużne (fot.7),
  • podajnik prętów poprzecznych (fot. 8),
  • szafa sterownicza (fot. 9).

1. Zespół zgrzewający

Korpus zgrzewarki posiada konstrukcję bramową. Belka górna wyposażona jest w prowadnicę z zespołem układów dociskowych. Układy mocowane  są w sposób umożliwiający ich płynne przesuwanie oraz zdejmowanie, co pozwala na przygotowanie maszyny do zgrzewania siatek o różnych rozstawach prętów wzdłużnych. Do belki dolnej zamocowana jest prowadnica z zespołem 25 ruchomych obsad dolnych z elektrodami oraz zespołem do ustalania położenia pręta poprzecznego. Poniżej podstawy elektrod umieszczone są transformatory zgrzewalnicze produkcji ASPY.

2. Podpory ruchome prętów wzdłużnych

Podpory pod pręty wzdłużne tworzą konstrukcję ramową składającą się z dwóch przęseł skręconych belkami poprzecznymi. Na belkach umieszczone są prowadnice prętów wzdłużnych, umożliwiające szeroki zakres regulacji położenia i rozstawu prętów.

3. Mechanizm przesuwu siatki

Mechanizm przesuwu siatki zbudowany w oparciu o napęd liniowy firmy Rexroth połączony jest z pneumatycznymi zespołami zacisku siatki. Urządzenie chwyta za przygrzany pręt poprzeczny i wyciąga zgrzewaną siatkę spod elektrod o zadaną wielkość oczka. Zastosowanie programowanego napędu liniowego umożliwia zgrzewanie siatek o zmiennym rozstawie prętów poprzecznych. Po zakończeniu cyklu zgrzana siatka zostaje wyciągnięta z obszaru zgrzewania i spoczywa na belkach stołu odbiorczego.

4. Stół odbioru siatki

Stół odbioru siatki to przestrzenna konstrukcja stalowa usytuowana za korpusem zgrzewarki. Do elementów stołu zamocowany jest mechanizm przesuwu siatki oraz podajnik prętów poprzecznych.

5. Podajnik popychająco bazujący pręty wzdłużne

Podajnik podający pręty wzdłużne pod elektrody dosuwa pręty pod elektrody zgrzewarki.

6. Podajnik prętów poprzecznych

Podajnik prętów poprzecznych umożliwia automatyczne podawanie pojedynczych prętów pomiędzy elektrody. Podajnik może być wyposażony w kilka komór do podawania różnej średnicy prętów oraz w elementy umożliwiające podawanie równolegle kilku prętów – jednoczesne zgrzewanie kilku siatek.

7. Szafa sterownicza

Układ energetyczny zgrzewarki składa się z obwodów mocy oraz obwodów automatyki i sterowania, które są umieszczone w wolno stojącej szafie sterowniczej. W skład głównych elementów obwodu mocy wchodzą transformatory zgrzewalnicze produkcji ASPY. Podstawowym elementem obwodu automatyki jest sterownik nadrzędny, spinający w całość wszystkie obwody automatyki. Do sterowania tyrystorami służą mikroprocesorowe układy sterowania parametrami zgrzewania produkcji ASPY. Szafa zawiera również sterownik mechanizmu przesuwu siatki.

Produkcja siatki zgrzewanej przebiega w cyklu półautomatycznym. Operatorzy ręcznie ładują pręty poprzeczne do podajnika oraz układają pręty wzdłużne w prowadnicach. Po naciśnięciu przycisku START następuje automatyczna część procesu. Stół popychający dosuwa pręty wzdłużne pod elektrody zgrzewarki, podajnik zrzuca pręt poprzeczny pomiędzy elektrody i następuje zgrzanie linii. Zaciski mechanizmu przesuwu siatki chwytają za przygrzany pręt poprzeczny i przesuwają zgrzewaną siatkę o zadaną wielkość oczka. Podajnik zrzuca kolejny pręt poprzeczny i cały proces się powtarza. Po przygrzaniu ostatniego pręta poprzecznego, gotowa siatka stalowa zostaje wyciągnięta z obszaru zgrzewania i spoczywa na belkach stołu odbiorczego. Następnie operator zdejmuje siatkę. Po wykonaniu tych czynności zgrzewarka gotowa jest do rozpoczęcia kolejnego cyklu.

Artykuł ukazał się w magazynie „Spajanie”

polski