Usuwanie zakłóceń i wad zgrzewania

Platerowanie firmy ASPA Wrocław

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Usuwanie zakłóceń

 

Problem  Przyczyna Naprawa
Układ sterowania nie włącza się po przekręceniu przełącznika głównego

-Brak zasilania
-Przepalony bezpiecznik sieciowy
-Przepalony bezpiecznik w układzie sterowania

Sprawdź czy jest napięcie zasilania oraz jaki jest stan bezpieczników
Układ sterowania włącza się, ale naciśnięciu przycisk cykl zgrzewania nie rozpoczyna się

Za niskie napięcie zasilania w sieci

Sprawdź jakie jest napięcie sieci i porównaj go z danymi w tabliczce znamionowej zgrzewarki
 Układ sterowania włącza się, ale na wyświetlaczu SET VALUE miga „00”

Przypuszczalnie włączyło się zabezpieczenie termiczne -zaprogramowano za krótki czas przerwy pomiędzy zgrzewami

-Sprawdź działanie układu chłodzenia i temperaturę czynnika chłodzącego
Kiedy elektrody wchodzą w kontakt z materiałem – następują rozpryski stopionego metalu

-Za krótki czas docisku
-Za słaby docisk elektrod
-Nastąpiło zwarcie w tyrystorze

-Zwiększ czas docisku
-Zwiększ siłę docisku elektrod
-Wymień tyrystor
 W trakcie zgrzewania słychać głośny hałas pochodzący z transformatora i przepala się bezpiecznik sieciowy

 Nastąpiło uszkodzenie tyrystora

-Wymień tyrystor
-Wymień układ sterowania

Usuwanie wad zgrzewania

 

 • Wada Przyczyna Przeciwdziałanie
  Rozpryski stopioneg metalu

  -Za krótki czas docisku
  -Za słaba siła docisku elektrod
  -Za wysoki prąd zgrzewania
  -Niewystarczający styk elektrod z materiałem zgrzewanym

  -Zwiększ czas docisku
  -Zwiększ siłę na elektrodach
  -Zredukuj prąd zgrzewania
  -Wyreguluj odstęp elektrod zapewniający wystarczającą wielkość skoku
  Zbyt wyraźny odcisk na zgrzewanym materiale

  -Niewystarczająca średnica elektrod
  -Za mocny docisk elektrod
  -Za duży czas zgrzewania
  -Za wysoki prąd zgrzewania

  -Wymień elektrody i doprowadź ich średnice do wymaganego rozmiaru
  -Zmniejsz docisk
  -Zredukuj moc zgrzewania (czas i prąd)
  Zgrzeina nie jest dostatecznie wytrzymała

  -Za krótki czas zgrzewania
  -Za słaby prąd
  -Za duża średnica elektrod
  -Nadmierna siła wywierana na elektrody
  -Zanieczyszczone styki obwodu wtórnego

  -Zwiększ czas zgrzewania
  -Zwiększ prąd zgrzewania
  -Zmniejsz średnice elektrod
  -Obniż siłę docisku elektrod
  -Oczyść obwód wtórny
  Zniekształcone elektrody

  -Za długi czas nagrzewania
  -Nadmierne wywieranie nacisku na elektrody
  -Za wysoki prąd
  -Niewystarczające chłodzenie
  -Niedostateczna powierzchnia styku elektrod
  -Za „słaby” stop miedziowy elektrod

  -Zmniejsz czas zgrzewania
  -Zmniejsz prąd
  -Sprawdź chłodzenie
  Występuje krater w rdzeniu zgrzeiny

  -Za krótki czas trzymania
  -Niewystarczająca siła docisku elektrod
  -Zabrudzony zgrzewany materiał

  -Zwiększ czas trzymania
  -Zwiększ siłę docisku
  -Wyczyść zgrzewany materiał
polski