Przegląd okresowy zgrzewarki oporowej

Oferta na przegląd zgrzewarek oporowych

Serwis techniczny ASPA Sp.z o.o. oferuje:

Przeprowadzenie przeglądu okresowego zgrzewarek oporowych w następującym zakresie:

  • Sprawdzenie połączeń obwodu wtórnego
  • Pomiar rezystancji obwodu wtórnego
  • Sprawdzenie funkcjonalności układu pneumatycznego
  • Pomiary siły docisku
  • Przetestowanie układu sterowania
  • Pomiary prądów zgrzewania
  • Przegląd zabezpieczeń w zakresie przepisów bhp
  • Sporządzenie protokołu z przeglądu z tabelą uzyskanych pomiarów

Przewidywany czas trwania przeglądu dla jednej zgrzewarki to około 4 godzin.

polski