Mikroprocesorowe sterowniki typu ZSM-812L przeznaczone są do sterowania i kontroli procesu zgrzewania oporowego w zgrzewarkach jednofazowych i dwufazowych. W konstrukcji sterownika wykorzystano nowoczesne rozwiązania techniczne (między innymi układ mikroprocesorowy, optoizolowane obwody I/O) dające dużą niezawodność, wysoki poziom cech użytkowych i elastyczność konstrukcji, zapewniając jednocześnie wysoką jakość zgrzein.

Charakterystyka

 • sterowanie jednofazowymi oporowymi zgrzewarkami liniowymi,
 • praca w trybie zgrzewania ciągłego i przerywanego,
 • sterowanie dwoma zaworami elektropneumatycznymi,
 • możliwość zaprogramowanie do 29 stałych programów parametrów technologicznych z podtrzymaniem w pamięci,
 • każdy program może zawierać do 8 interwałów czasowych w tym 2 prądowe,
 • w trakcie procesu zgrzewania możliwa jest stopniowa (3 stopnie) zmiana prądu zgrzewania, kompensująca wpływ przemieszczania się zgrzewanego elementu w obrębie obwodu wtórnego zgrzewarki na parametry zgrzewania (niezbędne przy zgrzewaniu np. długich elementów rurowych),
 • komunikacja między sterownikiem a użytkownikiem za pośrednictwem wyświetlacza alfanumerycznego LCD i klawiatury numerycznej (informacje w języku polskim lub na życzenie w innym),
 • zabezpieczenie przed ingerencją w program osób niepowołanych poprzez konieczność podania kodu (PIN) przed przystąpieniem do programowania parametrów technologicznych,
 • autodiagnostyka sterownika i zgrzewarki po włączeniu zasilania oraz stała kontrola stanu zgrzewarki (między innymi przerwy lub zwarcia w tyrystorach, niebezpiecznego wzrostu temperatury, braku wody) oraz wyświetlanie odpowiednich informacji wraz z przyczynami awaryjnego wyłączenia zgrzewarki po jej ponownym włączeniu,
 • kompensacja zmian wartości napięcia zasilającego,
 • automatyczne dopasowanie do cos? zgrzewarki i opóźnienie pierwszej połówki prądu,
 • wejścia i wyjścia logiczne umożliwiające pracę w automatycznej linii zgrzewalniczej,
 • podłączenia elektryczne poprzez złącza wielobiegunowe,
 • możliwość konfiguracji sterownika przez użytkownika
polski