Napięcia znamionowe

12V i 19V 50Hz/60Hz (-20%÷+10%)

Napięcie zasilania elementów wykonawczych

24VDC max 0.5A

Przedziały czasowe:

- ilość przedziałów

8

- czas narostu prądu (slope)

0 ÷ 9 okresów napięcia zasilania

- pozostałe przedziały

0 ÷ 99 okresów napięcia zasilania

Ilość programów zgrzewania

29

Zakres nastawianych prądów zgrzewania

10 % ÷ 100 % Imax co 1 %

Narastanie prądu

monotoniczny narost od 10 % do 100 % Iz1

3-stopniowa zmiana prądu I2

w zależności od stanu łączników krańcowych na zgrzewarce

Wykrywane stany awaryjne

brak powietrza, brak wody, otwarcie szafy z elementami wykonawczymi przy włączonym zasilaniu, przekroczona temperatura, przerwa w tyrystorach, zwarcie tyrystorów

ATUTY PRODUKTU

Solidne wykonanie

Najlepsze materiały

Niezawodność

Przetestowane urządzenia

12 miesięcy gwarancji

Naprawa realizowana u klienta

Mikroprocesorowe sterowniki typu ZSM-812L przeznaczone są do sterowania i kontroli procesu zgrzewania oporowego w zgrzewarkach jednofazowych i dwufazowych. W konstrukcji sterownika wykorzystano nowoczesne rozwiązania techniczne (między innymi układ mikroprocesorowy, optoizolowane obwody I/O) dające dużą niezawodność, wysoki poziom cech użytkowych i elastyczność konstrukcji, zapewniając jednocześnie wysoką jakość zgrzein.

Charakterystyka

 • sterowanie jednofazowymi oporowymi zgrzewarkami liniowymi,
 • praca w trybie zgrzewania ciągłego i przerywanego,
 • sterowanie dwoma zaworami elektropneumatycznymi,
 • możliwość zaprogramowanie do 29 stałych programów parametrów technologicznych z podtrzymaniem w pamięci,
 • każdy program może zawierać do 8 interwałów czasowych w tym 2 prądowe,
 • w trakcie procesu zgrzewania możliwa jest stopniowa (3 stopnie) zmiana prądu zgrzewania, kompensująca wpływ przemieszczania się zgrzewanego elementu w obrębie obwodu wtórnego zgrzewarki na parametry zgrzewania (niezbędne przy zgrzewaniu np. długich elementów rurowych),
 • komunikacja między sterownikiem a użytkownikiem za pośrednictwem wyświetlacza alfanumerycznego LCD i klawiatury numerycznej (informacje w języku polskim lub na życzenie w innym),
 • zabezpieczenie przed ingerencją w program osób niepowołanych poprzez konieczność podania kodu (PIN) przed przystąpieniem do programowania parametrów technologicznych,
 • autodiagnostyka sterownika i zgrzewarki po włączeniu zasilania oraz stała kontrola stanu zgrzewarki (między innymi przerwy lub zwarcia w tyrystorach, niebezpiecznego wzrostu temperatury, braku wody) oraz wyświetlanie odpowiednich informacji wraz z przyczynami awaryjnego wyłączenia zgrzewarki po jej ponownym włączeniu,
 • kompensacja zmian wartości napięcia zasilającego,
 • automatyczne dopasowanie do cos? zgrzewarki i opóźnienie pierwszej połówki prądu,
 • wejścia i wyjścia logiczne umożliwiające pracę w automatycznej linii zgrzewalniczej,
 • podłączenia elektryczne poprzez złącza wielobiegunowe,
 • możliwość konfiguracji sterownika przez użytkownika
polski