Napięcia znamionowe

12V i 19V 50Hz/60Hz (-20% – +10%)

Napięcie zasilania elementów wykonawczych

24VDC max 0.5A

Przedziały czasowe:

- ilość przedziałów

12

- czas narostu prądu (slope)

0 ÷ 9 okresów napięcia zasilania

- pozostałe przedziały

0 ÷ 99 okresów napięcia zasilania

Ilość impulsów dla zgrzewania impulsowego

99

Zakres regulacji prądów dla Z1 Z2 Z3:

10 % ÷ 100 % Imax co 1 % (bez stabilizacji prądu) lub co 0.1 kA do 100 kA (ze stabilizacją prądu)

Narastanie prądu

monotoniczny narost od 10 % do 100 % Iz1

Funkcja „stepper”:

8 stopni

– na każdym stopniu

0 ÷ 999 zgrzein, dowolne wartości prądów I1 i I2 i I3

– możliwość wyświetlenia

ilości wykonanych zgrzein

Tryby regulacji:

– ręczny

(prąd nastawiany w procentach prądu maksymalnego automatyczna kompensacja zmian napięcia zasilającego)

– z pomiarem prądu

(prąd nastawiany w procentach prądu maksymalnego i wyświetlany w jednostkach rzeczywistych – kA bez kompensacji zmian napięcia zasilającego i stabilizacji prądu)

– automatyczny ze stabilizacją prądu

(prąd nastawiany i wyświetlany w jednostkach rzeczywistych – kA)

Czujnik prądu wtórnego zgrzewarki:

indukcyjna pętla pomiarowa (toroid)

Wykrywane stany awaryjne

brak powietrza, brak wody, otwarcie szafy z elementami wykonawczymi przy włączonym zasilaniu, przekroczona temperatura, przerwa w tyrystorach, zużycie elektrod, zwarcie tyrystorów

ATUTY PRODUKTU

Solidne wykonanie

Najlepsze materiały

Niezawodność

Przetestowane urządzenia

12 miesięcy gwarancji

Naprawa realizowana u klienta

Mikroprocesorowe sterowniki typu  przeznaczone są do sterowania procesem zgrzewania oporowego w jednofazowych zgrzewarkach punktowych i garbowych posiadających układy dociskowe sterowane jednym lub dwoma zaworami elektropneumatycznymi. Dodatkowo sterowniki ZSM- 1214R umożliwiają sterowanie siłą docisku poprzez sterowanie zaworem proporcjonalnym. W konstrukcji sterowników wykorzystano nowoczesne rozwiązania techniczne (między innymi układ mikroprocesorowy, optoizolowane obwody I/O) dające dużą niezawodność, wysoki poziom cech użytkowych i elastyczność konstrukcji, zapewniając jednocześnie wysoką jakość zgrzein. Sterownik ZSM- 1214R umożliwia rejestrację parametrów z jakimi zostały wykonane zgrzeiny i zapis ich do komputera PC.

Charakterystyka

 • sterowanie jednofazowymi oporowymi zgrzewarkami stacjonarnymi oraz garbowymi,
 • praca w trybie zgrzewania pojedynczego, seryjnego i impulsowego,
 • sterowanie dwoma zaworami elektropneumatycznymi,
 • możliwość zaprogramowanie siły docisku elektrod oraz zmiany tej siły w wybranych przez użytkownika przedziałach czasowych (w zgrzewarkach posiadających układ dociskowy sterowany zaworem proporcjonalnym),
 • możliwość zaprogramowania do 29 stałych programów parametrów technologicznych z podtrzymaniem w pamięci,
 • każdy program może zawierać do 12 interwałów czasowych w tym 3 prądowe,
 • możliwość nastawy narastania i opadania prądu w czasie zgrzewania,
 • komunikacja między sterownikiem a użytkownikiem za pośrednictwem wyświetlacza alfanumerycznego LCD i klawiatury numerycznej (informacje w języku polskim lub na życzenie w innym),
 • zabezpieczenie przed ingerencją w program osób niepowołanych poprzez konieczność podania kodu (PIN) przed przystąpieniem do programowania parametrów technologicznych,
 • autodiagnostyka sterownika i zgrzewarki po włączeniu zasilania oraz stała kontrola stanu zgrzewarki (między innymi przerwy lub zwarcia w tyrystorach, niebezpiecznego wzrostu temperatury, braku wody) oraz wyświetlanie odpowiednich informacji wraz z przyczynami awaryjnego wyłączenia zgrzewarki po jej ponownym włączeniu,
 • kompensacja zmian wartości napięcia zasilającego,
 • pomiar i stabilizacja prądu wtórnego zgrzewarki,
 • automatyczne dopasowanie do cos? zgrzewarki i opóznienie pierwszej połówki prądu,
 • programowa kompensacja zużycia elektrod (funkcja „stepper”),
 • wejścia i wyjścia logiczne umożliwiające pracę w automatycznej linii zgrzewalniczej,
 • podłączenia elektryczne poprzez złącza wielobiegunowe,
 • możliwość konfiguracji sterownika przez użytkownika
polski