PY600

SKU: 5678654333333-2-1-1 Kategorie: , ,

Urządzenie sterujące zgrzewaniem prądu stałego, które w połączeniu ze zgrzewarkami jednofazowymi pozwala na uzyskiwanie zgrzein jednakowej jakości w szybki i łatwy sposób.

Urządzenie sterujące typu PY-600 posiada wyświetlacz graficzny, cztery klawisze funkcyjne, cztery klawisze nawigacyjne (strzałki) i przycisk dla funkcji specjalnej („zgrzewać/nie zgrzewać”) oraz sygnalizację za pomocą kontrolek.

99 programów spawalniczych.
Wykonuje sekwencje z podgrzaniem, zgrzewaniem, obróbką po zgrzewaniu, impulsem, przyrostem i spadkiem prądu.
Programowanie prądu w % lub kA. Czas zgrzewania w cyklach.
Kontroluje zgrzewanie poza polem tolerancji, z nastawą wart. granicznej prądu.
Licznik zgrzewania z alarmem zużycia elektrod na końcu licznika.
Uproszczone ustawianie głównych parametrów zgrzewania.
Programy zgrzewania najczęściej stosowanych blach.

Wywoływanie programów z klawiatury lub zewnętrznego sterownika programowalnego.
Zapisywanie protokołów zgrzewania na nośnikach zewn. (USB).
Możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego przez port USB.
Urządzenie sterujące zgrzewaniem typu PY600, składające się z:

  • pulpitu sterującego;
  • transformatora zasilającego;
  • przetwornika prądu;
  • zewnętrznego, tyrystorowego modułu załączającego.
polski