Przyrządy rozbudowane

Zapytaj o produkt z tej grupy

Przyrządy rozbudowanie - karoseria - ASPA

Przyrządy przeznaczone są do zgrzewania elementów przestrzennych, np.  karoserii samochodowej przy wykorzystaniu ręcznych lub obsługiwanych przez robot zgrzewarek kleszczowych. Zapewniają wzajemne ułożenie zgrzewanych elementów z wymaganą dokładnością. . Do mocowania zgrzewanych elementów mogą być stosowane zaciski ręczne lub pneumatyczne. System sterowania przyrządu, komunikując się ze zgrzewarką, zapewnia kontrolę zamontowania wszystkich detali do zgrzewania, automatyczny wybór odpowiedniej technologii zgrzewania na zgrzewarce oraz kontrolę wykonania zadanej ilości zgrzein. Dodatkową funkcją stosowaną na życzenie Klienta jest funkcja poke-yoke.

polski