Układ sterowania ASM-713

Mikroprocesorowe sterowniki typu ASM-911 przeznaczone są do sterowania procesem oporowego zgrzewania doczołowego metodą zwarciową w zgrzewarkach doczołowych posiadających pneumatyczne układy dociskowe sterowane zaworami elektrycznymi.
W konstrukcji sterownika wykorzystano nowoczesne rozwiązania techniczne (między innymi układ mikroprocesorowy, optoizolowane obwody I/O) dające dużą niezawodność, wysoki poziom cech użytkowych i elastyczność konstrukcji, zapewniając jednocześnie wysoką jakość zgrzein.

CHARAKTERYSTYKA STEROWNIKÓW typu ASM-911

 • sterowanie jednofazowymi oporowymi zgrzewarkami doczołowymi,
 • możliwość pracy w trybie zgrzewania i wyżarzania z możliwością wyżarzania w trybie automatycznym lub ręcznym,
 • automatyczna kompensacja zmian napięcia zasilającego zgrzewarkę, powodująca automatyczną korekcję wysterowania tyrystorów zależnie od fluktuacji napięcia zasilającego zgrzewarkę, zapewniająca wymaganą jakość zgrzewania,
 • możliwość zaprogramowania do ośmiu stałych programów zgrzewania, z których każdy może zawierać do dziewięciu przedziałów czasowych,
 • komunikacja między sterownikiem a użytkownikiem za pośrednictwem wyświetlacza cyfrowego „LED” i przycisków,
 • zaprogramowane parametry technologiczne są pamiętane po wyłączeniu zasilania bez konieczności stosowania baterii lub akumulatorów,
 • zabezpieczenie przed zmianą parametrów zgrzewania przez osoby niepowołane – przełącznik blokowany kluczem, którego przełączenie umożliwi programowanie,
 • zapewnienie automatycznego dopasowania do mocy maksymalnej zgrzewarki (tzw. „automatyczny cos”),
 • prowadzenie diagnostyki zgrzewarki (wykrywanie zwarcia lub brak zapłonu tyrystorów, brak powietrza, brak wody, przekroczenie dopuszczalnego napięcia zasilania),
 • dodatkowe zabezpieczenie przekaźnikiem obwodu sterowania zaworami przed niespodziewanym zamknięciem elektrod zgrzewających w przypadku uszkodzenia obwodu wyjściowego układu.
 • generowanie sygnału „koniec zgrzewania” do współpracy z układami automatyki.
polski