Mikroprocesorowy sterownik typu ASM-742 przeznaczony jest do sterowania procesem zgrzewania oporowego w zgrzewarkach punktowych i garbowych posiadających układydociskowe sterowane jednym zaworem elektropneumatycznym.

W konstrukcji sterownikawykorzystano nowoczesne rozwiązania techniczne (między innymi układmikroprocesorowy, optoizolowaneobwody I/O) dające dużą niezawodność,wysoki poziom cech użytkowych i elastyczność konstrukcji, zapewniając jednocześnie wysoką jakość zgrzein.

Charakterystyka

 • sterowanie jednofazowymi oporowymi zgrzewarkami punktowymi i garbowymi oraz zgrzewarkami wielopunktowymi,
 • możliwość pracy w trybie zgrzewania pojedynczego i seryjnego, oraz możliwość wykonywania zgrzewaniaimpulsowego,
 •  możliwość zaprogramowania sterowania czterech zaworów (np. czterema układami dociskowymi) niezależnie dla każdego programu,
 •  możliwość sterowania ośmioma obwodami mocy zgrzewarki (blokami tyrystorowymi) – dla jednego programu jeden blok tyrystorowy,
 •  możliwość zaprogramowania sterowania dowolnym blokiem tyrystorowym niezależnie dla każdego programu,
 •  możliwość zaprogramowania zgrzewania sekwencyjnego zapewniającego wykonywanie w jednym cyklu zgrzewania sekwencji dowolnie wybranych następujących po sobie programów (np. kolejne sterowanie czterema niezależnymi układami dociskowymi),
 •  możliwość współpracy z modułem przełączania obwodów mocy zgrzewarki zapewniając sterowanie czteremaniezależnymi układami dociskowymi i obwodami mocy zgrzewarki,
 •  automatyczna kompensacja zmian napięcia zasilającego zgrzewarkę, powodująca automatyczną korekcję wysterowania tyrystorów zależnie od fluktuacji napięcia zasilającego zgrzewarkę, zapewniająca wymaganą jakośćzgrzewania,
 • możliwość zaprogramowania do siedmiu stałych cykli technologicznych, z których każdy może zawierać do siedmiu przedziałów czasowych,
 • komunikacja między sterownikiem a użytkownikiem za pośrednictwem wyświetlacza cyfrowego „LED” iprzycisków,
 • zaprogramowane parametry technologiczne są pamiętane po wyłączeniu zasilania bez konieczności stosowania baterii lub akumulatorów,
 • zabezpieczenie przed zmianą parametrów zgrzewania przez osoby nieupoważnione – przełącznik blokowany kluczem,którego przełączenie umożliwi programowanie,
 • zapewnienie automatycznego dopasowania do mocy maksymalnej zgrzewarki (tzw. „automatyczny cos”),
 • prowadzenie diagnostyki zgrzewarki (wykrywanie zwarcia lub brak zapłonu tyrystorów, brak powietrza, brak wody, przekroczenie dopuszczalnego napięcia zasilania),
 • generowanie sygnału „koniec zgrzewania” do współpracy z układami automatyki.
polski