Waga 0.8 kg
Wymiary 26.8 x 12 x 5 cm
Zasilanie układu:

Napięcia znamionowe

12V i 19V 50/60 Hz

Tolerancja napięcia zasilania

-20% ÷ +20%

Pobór mocy

5W

Parametry sygnałów wyjściowych:

Napięcie zasilania elementów wykonawczych

24 VDC

Prąd obciążenia obwodu elementów wykonawczych

max 0.5A

Przedziały czasowe:

- ilość przedziałów

7

- czas narostu prądu (slope)

0 ÷ 9 okresów napięcia zasilania

- pozostałe przedziały

0 ÷ 99 okresów napięcia zasilania

Ilość programów zgrzewania

7

Zakres nastawianych prądów zgrzewania

10 % ÷ 100 % Imax co 1 %

Ilość impulsów dla zgrzewania impulsowego

1 ÷ 99

Narastanie prądu

monotoniczny narost od 20 % do 100 % Iz1

Czas pamiętania zaprogramowanych parametrów technologicznych

min. 1 rok

Stopień ochrony obudowy

IP00 (PN-92/E-08106)

Dopuszczalna temperatura pracy

278K ÷ 313K

Maksymalna wilgotność względna pracy układu

80% przy temperaturze 303K

ATUTY PRODUKTU

Solidne wykonanie

Najlepsze materiały

Niezawodność

Przetestowane urządzenia

12 miesięcy gwarancji

Naprawa realizowana u klienta

Mikroprocesorowe sterowniki typu ASM-712 i ASM-713 przeznaczone są do sterowania procesem zgrzewania oporowego w zgrzewarkach punktowych i garbowych posiadających układy dociskowe sterowane jednym zaworem elektropneumatycznym.
W konstrukcji sterownika wykorzystano nowoczesne rozwiązania techniczne (między innymi układ mikroprocesorowy, optoizolowane obwody I/O) dające dużą niezawodność, wysoki poziom cech użytkowych i elastyczność konstrukcji, zapewniając jednocześnie wysoką jakość zgrzein.

Charakterystyka

  • sterowanie jednofazowymi oporowymi zgrzewarkami stacjonarnymi oraz garbowymi,
  • możliwość pracy w trybie zgrzewania pojedynczego i seryjnego, oraz możliwość wykonywania zgrzewania impulsowego,
  • automatyczna kompensacja zmian napięcia zasilającego zgrzewarkę, powodująca automatyczną korekcję wysterowania tyrystorów zależnie od fluktuacji napięcia zasilającego zgrzewarkę, zapewniająca wymaganą jakość zgrzewania,
  • możliwość zaprogramowania do siedmiu stałych cykli technologicznych, z których każdy może zawierać do siedmiu przedziałów czasowych,
  • komunikacja między sterownikiem a użytkownikiem za pośrednictwem wyświetlacza cyfrowego „LED” i przycisków,
  • zaprogramowane parametry technologiczne są pamiętane po wyłączeniu zasilania bez konieczności stosowania baterii lub akumulatorów,
  • zabezpieczenie przed zmianą parametrów zgrzewania przez osoby niepowołane – przełącznik blokowany kluczem, którego przełączenie umożliwi programowanie,
  • zapewnienie automatycznego dopasowania do mocy maksymalnej zgrzewarki (tzw. „automatyczny cosφ”),
  • prowadzenie diagnostyki zgrzewarki (wykrywanie zwarcia lub brak zapłonu tyrystorów, brak powietrza, brak wody, przekroczenie dopuszczalnego napięcia zasilania),
  • dodatkowe zabezpieczenie przekaźnikiem obwodu sterowania zaworami przed niespodziewanym zamknięciem elektrod zgrzewających w przypadku uszkodzenia obwodu wyjściowego układu.
polski