Skontaktuj się z nami

Zgrzewarki specjalizowane

Zgrzewarki standardowe

Janusz Grzelak

Regionalny Opiekun Klienta (Polska południowa)


Marek Ulatowski

Regionalny Opiekun Klienta (Polska północna)


Województwo:
Dolnośląskie
Lubelskie
Lubuskie*
Łódzkie*
Małopolskie
Mazowieckie*
Opolskie

Podkarpackie
Śląskie
Świętokrzyskie
Wielkopolskie*
* Na południe od A2 (E-30)
Województwo:
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie*
Lubuskie*
Łódzkie*
Mazowieckie*
Podlaskie
Pomorskie
Warmińsko-Mazurskie
Wielkopolskie*
Zachodniopomorskie
 Na północ od A2 (E-30)

ASPA posiada wysoko kwalifikowany serwis obejmujący swą działalnością zarówno urządzenia produkowane przez naszą firmę jak i innych producentów. Wieloletnie doświadczenie w branży związanej z techniką zgrzewania oporowego gwarantuje wysoką jakość naszych usług.

Wykonujemy usługi obejmujące:

  • remonty i modernizacje zgrzewarek różnych typów
  • przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne
  • naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
  • stałe umowy serwisowe
  • wymiana i sprzedaż części zamiennych (elektrody, sterowniki, transformatory i inne)
  •  szkolenia z zakresu obsługi układów sterowania zgrzewarek oporowych wyprodukowanych w PAS ASPA Sp. z o.o.

Usługi serwisowe wykonujemy w siedzibie ASPA Sp. z o.o. (Wrocław, ul. Macieja Miechowity lub na miejscu u klienta.

Serwis techniczny i modernizacje
serwis@aspa.pl


Kierownik Serwisu
Ryszard Kościelny  |  ryszard.koscielny@aspa.pl

tel.: 71 32 73 129
fax 71 32 51 323


Z-ca Kierownika Serwisu
Tadeusz Spryś  |  tadeusz.sprys@aspa.pl

tel.: 71 32 73 129, kom. 605 896 850
fax 71 32 51 323,

Sprzedaż części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

Arkadiusz Michałowski

Kierownik Działu Części Zamiennych


Marcin Cipora

Specjalista ds. Sprzedaży i Komponentów


SEKRETARIAT

Przedsiębiorstwo Aparatury Spajalniczej
ASPA Sp. z o.o.

tel. 71 32 73 100
sekretariat@aspa.pl

ul. Macieja Miechowity 1, 51-162 Wrocław

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 020068703
NIP: 895-183-68-48

Wysokość kapitału zakładowego: 5.000.000,00 zł

ARCHIWUM

ASPA S.A.

tel. 71 32 73 113
archiwum@aspa.pl

ul. Jana Długosza 59-75, 51-162 Wrocław

Archiwum wystawia dokumenty poświadczające zatrudnienie w firmie

  • Zaświadczenia o zatrudnieniu
  • Duplikaty świadectw pracy
  • Druki RP-7

Ważne: w zasobach archiwum znajdują się kartoteki zarobkowe pracowników od 01.01.1978 r.

polski