Skontaktuj się z nami

Zgrzewarki specjalizowane

Dariusz Cieślik

Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu


Zgrzewarki standardowe

Janusz Grzelak

Regionalny Opiekun Klienta dla województw: Opolskiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego, Małopolskiego, Lubelskiego, Podkarpackiego, Mazowieckiego (na południe od A2)


Andrzej Drabowicz

Regionalny Opiekun Klienta dla województw: Dolnośląskiego, Lubuskiego, Łódzkiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego


Marek Ulatowski

Regionalny Opiekun Klienta dla województw: Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Mazowieckiego (na północ od A2)Klienci rosyjskojęzyczni

Mirosław Fedorowicz

Business Development Manager


ASPA posiada wysoko kwalifikowany serwis obejmujący swą działalnością zarówno urządzenia produkowane przez naszą firmę jak i innych producentów. Wieloletnie doświadczenie w branży związanej z techniką zgrzewania oporowego gwarantuje wysoką jakość naszych usług.

Wykonujemy usługi obejmujące:

  • remonty i modernizacje zgrzewarek różnych typów
  • przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne
  • naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
  • stałe umowy serwisowe
  • wymiana i sprzedaż części zamiennych (elektrody, sterowniki, transformatory i inne)
  •  szkolenia z zakresu obsługi układów sterowania zgrzewarek oporowych wyprodukowanych w PAS ASPA Sp. z o.o.

Usługi serwisowe wykonujemy w siedzibie ASPA Sp. z o.o. (Wrocław, ul. Macieja Miechowity lub na miejscu u klienta.

Serwis techniczny i modernizacje
serwis@aspa.pl


Kierownik Serwisu
Ryszard Kościelny (ryszard.koscielny@aspa.pl) tel.: 71 32 73 129, fax 71 32 51 323


Z-ca Kierownika Serwisu
Tadeusz Spryś (tadeusz.sprys@aspa.pl) tel.: 71 32 73 129, fax 71 32 51 323, kom. 605 896 850


Specjalista ds. Sprzedaży Części
Arkadiusz Michałowski (arkadiusz.michalowski@aspa.pl) tel.: 71 32 73 130

Sprzedaż części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

Arkadiusz Michałowski

Specjalista ds. Sprzedaży Części


Marcin Cipora

Specjalista ds. Sprzedaży i Komponentów


SEKRETARIAT

Przedsiębiorstwo Aparatury Spajalniczej
ASPA Sp. z o.o.

tel. 71 32 73 100
sekretariat@aspa.pl

ul. Macieja Miechowity 1, 51-162 Wrocław

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 020068703
NIP: 895-183-68-48

Wysokość kapitału zakładowego: 4.443.000,00 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 4.443.000,00 zł

ARCHIWUM

Przedsiębiorstwo Aparatury Spajalniczej
ASPA Sp. z o.o.

tel. 71 32 73 113
archiwum@aspa.pl

ul. Jana Długosza 59-75, 51-162 Wrocław

Archiwum wystawia dokumenty poświadczające zatrudnienie w firmie

  • Zaświadczenia o zatrudnieniu
  • Duplikaty świadectw pracy
  • Druki RP-7

Ważne: w zasobach archiwum znajdują się kartoteki zarobkowe pracowników od 01.01.1978 r.

polski