Skontaktuj się z nami

Sprzedaż części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

Arkadiusz Michałowski

Kierownik Działu Części Zamiennych


Marcin Cipora

Specjalista ds. Sprzedaży i Komponentów


Zgrzewarki standardowe

Zgrzewarki specjalizowane

Serwis

Serwis techniczny i modernizacje
serwis@aspa.pl


Kierownik Serwisu
Ryszard Kościelny  |  ryszard.koscielny@aspa.pl

tel: 71 32 73 129
fax: 71 32 51 323


Z-ca Kierownika Serwisu
Tadeusz Spryś  |  tadeusz.sprys@aspa.pl

kom: 605 896 850
tel: 71 32 73 129
fax: 71 32 51 323

ASPA posiada wysoko kwalifikowany serwis obejmujący swą działalnością zarówno urządzenia produkowane przez naszą firmę jak i innych producentów. Wieloletnie doświadczenie w branży związanej z techniką zgrzewania oporowego gwarantuje wysoką jakość naszych usług.

 

Wykonujemy usługi obejmujące:

  • remonty i modernizacje zgrzewarek różnych typów
  • przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne
  • naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
  • stałe umowy serwisowe
  • wymiana i sprzedaż części zamiennych (elektrody, sterowniki, transformatory i inne)
  •  szkolenia z zakresu obsługi układów sterowania zgrzewarek oporowych wyprodukowanych w PAS ASPA Sp. z o.o.

 

Usługi serwisowe wykonujemy w siedzibie ASPA Zgrzewanie lub na miejscu u klienta.

SEKRETARIAT


Przedsiębiorstwo Aparatury Spajalniczej
ASPA Sp. z o.o.

tel. 71 32 73 100
sekretariat@aspa.pl
ul. Macieja Miechowity 1, 51-162 Wrocław

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 020068703
NIP: 895-183-68-48

Wysokość kapitału zakładowego: 5.000.000,00 zł

Archiwum


GRUPA ASPA

tel. 71 32 73 113
archiwum@aspa.pl

ul. Jana Długosza 59-75, 51-162 Wrocław

Archiwum wystawia dokumenty poświadczające zatrudnienie w firmie

  • Zaświadczenia o zatrudnieniu
  • Duplikaty świadectw pracy
  • Druki RP-7

W zasobach archiwum znajdują się kartoteki zarobkowe pracowników od 01.01.1978 r.

polski