Skontaktuj się z nami

Sprzedaż części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

Arkadiusz Michałowski

Specjalista ds. Sprzedaży Części


Marcin Cipora

Specjalista ds. Sprzedaży i Komponentów


Zgrzewarki specjalizowane

Mariusz Kulig

Z-ca Dyrektora ds. Sprzedaży


Jarosław Kąkol

Regionalny Doradca Techniczno-Handlowy – Polska Centralna i Północna


Jerzy Szwengruben

Regionalny Doradca Techniczno-Handlowy – Śląsk i Polska Południowa


Zgrzewarki standardowe

Janusz Grzelak

Regionalny Opiekun Klienta dla województw: Opolskiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego, Małopolskiego


Andrzej Drabowicz

Regionalny Opiekun Klienta dla województw: Dolnośląskiego, Lubuskiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego, Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego i Podlaskiego


Grzegorz Zacharewicz

Regionalny Opiekun Klienta dla województw: Podkarpackiego, Lubelskiego i MazowieckiegoKlienci rosyjskojęzyczni

Mirosław Fedorowicz

Business Development Manager


ASPA posiada wysoko kwalifikowany serwis obejmujący swą działalnością zarówno urządzenia produkowane przez naszą firmę jak i innych producentów. Wieloletnie doświadczenie w branży związanej z techniką zgrzewania oporowego gwarantuje wysoką jakość naszych usług.

Wykonujemy usługi obejmujące:

  • remonty i modernizacje zgrzewarek różnych typów
  • przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne
  • naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
  • stałe umowy serwisowe
  • wymiana i sprzedaż części zamiennych (elektrody, sterowniki, transformatory i inne)
  •  szkolenia z zakresu obsługi układów sterowania zgrzewarek oporowych wyprodukowanych w PAS ASPA Sp. z o.o.

Usługi serwisowe wykonujemy w siedzibie ASPA Sp. z o.o. (Wrocław, ul. Macieja Miechowity lub na miejscu u klienta.

Serwis techniczny i modernizacje
serwis@aspa.pl


Kierownik Serwisu
Ryszard Kościelny (ryszard.koscielny@aspa.pl) tel.: 71 32 73 129, fax 71 32 51 323


Z-ca Kierownika Serwisu
Tadeusz Spryś (tadeusz.sprys@aspa.pl) tel.: 71 32 73 129, fax 71 32 51 323, kom. 605 896 850


Specjalista ds. Sprzedaży Części
Arkadiusz Michałowski (arkadiusz.michalowski@aspa.pl) tel.: 71 32 73 130

ASPA Wrocław

Przedsiębiorstwo Aparatury Spajalniczej ASPA Sp. z o.o.
ul. Macieja Miechowity 1, 51-162 Wrocław

SEKRETARIAT
tel. 71 32 73 100

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 020068703
NIP: 895-183-68-48

Wysokość kapitału zakładowego: 4.443.000,00 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 4.443.000,00 zł

polski