Motoryzacja – producenci

 

Wysokie wymagania, jakie producenci samochodów stawiają swoim podwykonawcom dostarczającym zgrzewane zespoły karoserii oraz wyposażenia, wpływają na zapotrzebowanie na specjalistyczne urządzenia umożliwiające produkcję takich elementów. Celem jest otrzymanie odpowiedniej jakości spoin oraz wymaganej precyzji położenia elementów względem siebie tak, aby zapewniały niezawodność i wytrzymałość całego zespołu zgodnie z rygorystycznymi wymogami norm motoryzacyjnych. Realizacja tego zadania w warunkach produkcji masowej i w sytuacji, gdy równocześnie z wymogiem wysokiej jakości kładzie się nacisk na stałe obniżanie kosztów, pociąga za sobą konieczność zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych.

Producenci części zgrzewanych osiągają doskonałą jakość przy jednoczesnej redukcji kosztów, stosując uniwersalne zgrzewarki ze specjalistycznym oprzyrządowaniem. Główną zaletą tych urządzeń jest możliwość szybkiego ich przystosowania do współpracy z wieloma rodzajami przyrządów zgrzewalniczych, zapewnienie powtarzalnej i wysokiej jakości połączeń oraz bezpieczeństwaobsługi. Zgrzewarki takie – oprócz odpowiedniego transformatora zgrzewalniczego oraz mechanizmu docisku elektrod z zespołem przygotowania sprężonego powietrza – posiadają rozbudowane systemy sterowania i zabezpieczeń.

System sterowania kieruje poszczególnymi funkcjami wysoko specjalizowanych podzespołów maszyny. Całość systemu sterowania nadzorowana jest przez sterownik PLC. Zgodnie z zasadą upraszczania obsługi w urządzeniach tych stosuje się rozbudowany system samokontroli i proste, przyjazne dla użytkownika interfejsy. Sterowniki odpowiedzialne za przepływ prądu zgrzewania, jego wielkość, kształt i czas przepływu mogą współpracować z zaworami proporcjonalnymi, mogą pracować we wspólnej sieci i umożliwiać archiwizację danych produkcyjnych na PC. Typ sterownika nadrzędnego PLC dobierany jest w zależności od liczby wejść i wyjść członów wykonawczych w zgrzewarce i oprzyrządowaniu. Podobnie dobierany jest służący do komunikacji użytkownika z PLC pulpit operatorski. Aby praca zgrzewarek była bezpieczna dla obsługi i otoczenia, zespoły zgrzewające i oprzyrządowanie osłonięte są siatkami metalowymi i osłonami z tworzywa, a dostępu do strefy zgrzewania w czasie trwania procesu chroni bariera optyczna.

Przykładem uniwersalnej zgrzewarki z oprzyrządowaniem jest wykonywana w ASPA zgrzewarka garbowa ZGm-250, przystosowana do współpracy z różnymi przyrządami do zgrzewania elementów foteli samochodów osobowych. Największy z zaprojektowanych i wykonanych w ASPA przyrządów ma szerokość ok. 2200 mm, najmniejszy – ok. 500 mm. Wykonywane z miedzi stopowej korpusy przyrządów są chłodzone wodą. Do korpusów tych mocowane są stałe lub ruchome kołki bazujące, utrzymujące pożądane położenie detali, oraz zaciski pneumatyczne lub ręczne. Zaciski zapobiegają przemieszczaniu się zgrzewanych detali względem siebie. W zależności od potrzeby lub wymagań klienta w przyrządach umieszczane są ręczne lubpneumatyczne wyrzutniki zgrzanych elementów oraz czujniki sygnalizujące obecność i prawidłowość założenia do przyrządu zgrzewanych detali. Czujniki te uniemożliwiają uruchomienie zgrzewarki w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości. Pozwala to ograniczyć do minimum błędy operatora i zapewnia wysoką jakość zgrzewania. Aby ułatwićwymianę przyrządów na zgrzewarce, umieszcza się je na przejezdnych stołach. W czasie instalowania przyrządy podnoszone są na wysokość płyt zgrzewarki za pomocą siłowników pneumatycznych. Dzięki takiemu rozwiązaniu i zastosowaniu wysp zaworowych pracujących w sieci ASI-Bus, uzyskuje się bardzo krótki czas zmiany przyrządów. Po mechanicznym zamocowaniu przyrządów, podłączeniu szybkozłączek instalacji pneumatycznej i chłodzenia wodnego oraz podłączeniu wtyczki sterowniczej do gniazda na przyrządzie jest on automatycznie identyfikowany przez zgrzewarkę i wybierane są odpowiednie parametry zgrzewania.

Ekspert: Urządzenie specjalizowane dwustanowiskowe do zgrzewania podzespołów samochodowych

Showing all 1 result

polski