Sterowniki

Każda zgrzewarka firmy ASPA wyposażona jest w mikroprocesorowe układy sterowania. W zależności od zastosowania urządzeń zgrzewalniczych, wyposaża się je w sterowniki o zróżnicowanej konstrukcji i odmiennych funkcjach. Niektóre z nich mogą mieć bardzo prostą zasadę działania, inne umożliwiają kształtowanie charakteru siły docisku i prądu zgrzewania. Niektóre typy sterowników pozwalają także zaprogramowanie innych parametrów pracy zgrzewarki, w tym np. trybu pracy pojedynczej lub seryjnej. Wszystkie sterowniki są projektowane i wykonywane przez firmę ASPA, dzięki czemu są łatwo dostępne dla klientów i w pełni kompatybilne z poszczególnymi urządzeniami.

Przegląd układów sterowania i ich możliwości podany jest w tabeli:

polski