FAQ

faq

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

P: Czym jest zgrzewanie oporowe i rezystancyjne?

O: To metoda trwałego łączenia ze sobą dwóch metalowych elementów. Naturalną właściwością metalu jest oporność elektryczna, która pozwala na zmianę stanu elementów zgrzewanych ze stałego do stanu plastycznego. Następnie dzięki dociskowi następuje trwałe połączenie detali.

P: Jaka jest różnica między zgrzewaniem a spawaniem?

O: Zgrzewanie jest procesem naturalnym, w którym nie są wykorzystywane obce materiały. Ważnym elementem zgrzewania jest również docisk zgrzewanych elementów, którego to nie ma w spawaniu. W zgrzewaniu czynnik ludzki jest minimalny, wszelkie obliczenia, docisk i sam proces wykonuje maszyna. Zgrzewarka może pracować non stop i wykonywać dużą ilość identycznych zgrzewów o wysokiej jakości.

P: Kiedy zgrzewanie metali ma zastosowanie?

O: Kiedy przewidziana jest większa produkcja, w której liczy się niezmienna jakość łączenia metalowych elementów, powtarzalność i precyzja.

P: Skąd mam wiedzieć, której maszyny potrzebuję z oferty firmy ASPA?

O: W dziale Zagadnienia poruszamy wiele aspektów zgrzewania oporowego. Są tam filmy instruktażowe oraz wyjaśnienia. Wiedza o zgrzewanym produkcie to połowa sukcesu. Skontaktuj się z działem handlowym by porozmawiać o technologiach zgrzewania i dobrać odpowiednią maszynę z naszej oferty. Handlowiec pomoże w wyborze maszyny standardowej lub zaproponuje rozwiązania niestandardowe w zależności od zapotrzebowania. Więcej: Jak dobrać zgrzewarkę?

P: Czy zakup zgrzewarki wiąże się z zatrudnieniem wyspecjalizowanej osoby? Czy potrzebne są certyfikaty, kursy, szkolenia?

O: Nie, zgrzewanie w przeciwieństwie do spawania nie wymaga specjalistycznych kursów i uprawnień. Nasze maszyny standardowe gotowe są do użytku już po krótkim instruktażu. Są proste w obsłudze i intuicyjne.

P: Czy jedna zgrzewarka może być używana do wielu elementów?

O:  Oczywiście. Nasze zgrzewarki posiadają wiele możliwości modyfikacji ustawienia parametrów zgrzewania. Nowoczesne sterowniki pozwalają na zarządzanie różnorakimi cechami urządzenia, umożliwiając jego wykorzystywanie do wielu elementów. Dodatkowo nasze zgrzewarki  sprzedajemy w wielu wariantach i konfiguracjach, co czyni je możliwie uniwersalnymi.

P: Jakie warunki musi spełniać moja firma aby móc używać zgrzewarkę?

O: Jedynym wymaganiem jest posiadanie odpowiedniego przyłącza elektrycznego zapewniającego zasilanie zgrzewarki. Należy jednak mieć na uwadze, że zgrzewarki są urządzeniami przeznaczonymi do użytku wyłącznie w środowiskach przemysłowych. Niedopuszczalne jest użytkowanie urządzenia w ogólnie dostępnej sieci niskonapięciowej, która zasila np. lokale mieszkalne.

P: Które elementy się zużywają i wymagają wymiany oraz jak często wymagane są przeglądy maszyny. Jak długo obowiązuje gwarancja?

O: Na wszystkie elementy zgrzewarki udzielamy 12-miesięcznej gwarancji. Natomiast zużycie materiałów eksploatacyjnych zależy od kilku czynników takich jak: ilości wykonywanych zgrzewów, rodzajów zgrzewów, czasu pracy, zgrzewanych materiałów i innych.

P: Jestem zainteresowany zgrzewarką, ale nie wiem czy sprawdzi się ona w tym co chcę zgrzewać. Czy możliwe są próby na własnych materiałach?

O: Oczywiście. Jeżeli dostarczycie Państwo (np.kurierem) detale, które mają być docelowo zgrzewane, wraz z opisem i wymaganiami, nasi specjaliści dokonają testów. Przed zakupem zgrzewarki możliwe są testy na stacji prób firmy ASPA.

P: Co w przypadku gdy zmienią się elementy zgrzewania i nowe materiały mają inną budowę lub skład alb całkowicie zmienia się produkcja.

O: Każda zmiana pociąga za sobą konieczność modyfikacji parametrów zgrzewania ustawianych sterowniku zgrzewarki. Ponad to w zależności od wielkości zmian może zajść konieczność zmiany elktrod lub wymiana całego przyrządu zgrzewalniczego instalowanego na zgrzewarce (w przypadku zgrzewarek garbowych). Jeśli zgrzewanie nowych elementów wymaga parametrów technologicznych wykraczających poza parametry maszyny, konieczna będzie wymiana zgrzewarki lub poważna jej modernizacja.

P: Mam zamiar zgrzewać wiele blach, ale nie zawsze będą miały jednakową grubość. Czy samemu mogę dokonywać zmian w ustawieniach zgrzewarki?

O: Oczywiście. Zgrzewarki firmy ASPA wyposażone są w łatwy w obsłudze elektroniczny sterownik, za pomocą którego można dobrać odpowiednie parametry procesu technologicznego. Aby odpowiednio dobrać parametry zgrzewania do zgrzewanych elementów możecie skontaktować się z nami telefonicznie bądź drogą mailową.  Możliwe jest również zamówienie usługi doboru parametrów przez nasz serwis bezpośredni na Państw zgrzewarce.

P: Czy wymagane jest wyznaczenie specjalnej strefy roboczej do każdej zgrzewarki w związku z występowaniem pola magnetycznego podczas zgrzewania?

O: Wokół zgrzewarek podczas przepływu prądu zgrzewania wytwarzane jest silne pole magnetyczne. W pewnych warunkach wielkość tego pola może stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia (Dz.U. poz.. 817 oraz z 2016 r. poz. 944) w otoczeniu źródeł pól elektromagnetycznych należy wyznaczyć i oznakować obszary występowania silnych pół elektromagnetycznych (strefa niebezpieczna, zagrożenia i pośrednia). O tym, czy występują rzeczywiście takie strefy, można się przekonać dopiero po wykonaniu odpowiednich pomiarów w rzeczywistych warunkach pracy (przy pracy zgrzewarek z rzeczywistymi parametrami pracy). Po wykonaniu takich pomiarów może się okazać, że w rzeczywistych warunkach pracy (zwłaszcza ze zgrzewarkami jakie Państwo użytkują) nie występują strefy zagrożenia lub nie wykraczają one poza podstawę zgrzewarki.

polski