Doradztwo

Doradztwo firmy ASPA

Doradztwo produktowe

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie i wiedzę, udzielamy klientom wszelkiej pomocy w doborze odpowiednich urządzeń zgrzewalniczych niezbędnych do efektywnej produkcji.

W szczególnych przypadkach związane to jest z koniecznością wykonania prób zgrzewania detali oraz wykonania badań otrzymanych zgrzewów. Prace takie wykonywane są przy wykorzystaniu własnego zaplecza pomiarowego, jak również przy wsparciu zewnętrznych instytucji badawczych.

Doradztwo techniczne obejmuje:

  • Przedstawienie zagadnień związanych z technologią zgrzewania oporowego
  • Omówienie budowy oraz zasad działania i obsługi układów sterowania procesem zgrzewania stosowanych w zgrzewarkach produkcji ASPA
  • Wyjaśnienie zagadnień związanych z technologią zgrzewania rezystancyjnego dla różnych rodzajów materiałów
  • Doborem odpowiednich parametrów jak: wartości prądowych, sił docisku i czasów zgrzewania
polski