Badania i rozwój

Cały proces od projektowania po finalne wykonanie skoncentrowany jest na dostarczeniu optymalnego dla Klienta rozwiązania jak najwyższej jakości.  Aby utrzymać, ale również kreować wysokie standardy pracy od lat posiadamy i wciąż rozwijamy własny Dział Konstrukcji, Badań i Rozwoju oraz Dział Prób i Uruchomień, w których na co dzień pracuje kilkunastu specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w obszarze mechaniki, automatyzacji, elektroniki i elektryki. Nasi inżynierowie to doświadczeni  praktycy z wieloletnim doświadczeniem, którzy na potrzeby realizacji projektują efektywne rozwiązania z zakresu zgrzewalnictwa. Efektem ich pracy jest opracowanie własnego projektu transformatorów, jak również układów sterujących. Zarówno pierwsze jak i drugie cieszą się od lat nieustająca popularnością ze względu na zastosowane w nich rozwiązania, a przede wszystkim niezawodność.

Kontrola jakości

Poszczególne etapy produkcji, jak i efekty końcowe są dokładnie sprawdzane i badane na zgodność z dokumentacją techniczną przy zastosowaniu  zaawansowanych  urządzeń do pomiaru wartości elektrycznej i mechanicznej.

Dział Kontroli Jakości to:

1. Stacja prób i badań – odbiór wyrobów końcowych urządzeń zgrzewalniczych.

Przykładowe wyposażenie do pomiarów i badań:

 • kiloamperomierz  cyfrowy TECNNA 1700C,
 • przyrząd do pomiarów wysokonapięciowychm,
 • multimerty,
 • amperomierze,
 • oscyloskop Tektronix,
 • induktory,
 • mikroprocesowy system do pomiarów siły,
 • maszyna wytrzymałościowa typ ZD-20 i inne.

2. Laboratorium do pomiarów długości i kąta – nadzór nad wyposażeniem do pomiarów i badań:

 • wzorcowanie narzędzi pomiarowych mechanicznych oraz wykonywanie usług wzorcowania w zakresie ISO 9001,
 • kontrola wyrobów w toku produkcji,
 • kontrola wyrobów gotowych.

Przykładowe wyposażenie do pomiarów i badań:

 • ramię pomiarowe typu FARO,
 • mikroskopy warsztatowe,
 • twardościomierze – Rockwell, Brinell, Vickers,
 • płytki wzorcowe,
 • przyrządy mikromertyczne,
 • przyrządy suwmiarkowe,
 • średnicówki i inne.
polski