Kontakt

Kontakt: SEKRETARIAT | DZIAŁ HANDLOWY | SERWIS


Przedsiębiorstwo Aparatury Spajalniczej ASPA Sp. z o.o.
ul. Macieja Miechowity 1, 51-162 Wrocław

SEKRETARIAT
tel. 71 32 73 100

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 020068703
NIP: 895-183-68-48

Wysokość kapitału zakładowego: 3.443.000,00 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 3.443.000,00 zł

Produkcja objęta jest Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z normą ISO 9001:2008