Przyrządy rozbudowane

 

Przyrządy przeznaczone są do zgrzewania elementów przestrzennych, np.  karoserii samochodowej przy wykorzystaniu ręcznych lub obsługiwanych przez robot,  zgrzewarek kleszczowych. Zapewniają wzajemne ułożenie i pneumatyczne zamocowanie zgrzewanych elementów z wymaganą dokładnością. System sterowania przyrządu, komunikując się ze zgrzewarką, zapewnia kontrolę zamontowania wszystkich detali do zgrzewania, automatyczny wybór odpowiedniej technologii zgrzewania na zgrzewarce oraz kontrolę wykonania zadanej ilości zgrzein. Dodatkową funkcją stosowaną na życzenie Klienta jest funkcja poke-yoke. 

Wyślij

Produkcja objęta jest Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z normą ISO 9001:2008